Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Retningslinjer > Instruktører

Instruktører

Sejlerskolens instruktører yder frivillig og ulønnet indsats for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole.

Se listen over sæsonens aktive instruktører…

Alle instruktørerne arbejder med den samme entusiasme for sejlsport og dennes udbredelse.

Der undervises ensartet, uanset instruktør, efter retningslinjer for Dansk Sejlunions Diplomsejlerskolens forskellige kurser samt krav fra Søfartsstyrelsen til opnåelse af duelighedsbevis.

Instruktørerne er omfattet af en kollektiv forsikringsaftale fra Dansk Sejlunion/Dansk Idrætsforbund.

Vallensbæk Sejlklub stiller følgende krav til instruktører:

 • Dokumenteret flerårig sejlerfaring og gode kommunikative evner samt pædagogisk forståelse.
 • Som minimum være i besiddelse af et duelighedsbevis, som er opnået i en sejlbåd, eller have opnået tilsvarende færdigheder og viden.
 • Instruktøren skal deltage i de instruktørkurser, som gennemføres af Dansk Sejlunion (DS). Den praktiske del kan dog gennemføres lokalt af Sejlerskolen.
 • Instruktøren skal som den, der har den daglige kontakt til eleven, efterleve skolens værdier og holdninger, således at undervisningen opleves positiv for alle ombord på skolebåden.
 • Nye instruktører skal godkendes af lederen af Sejlerskolen.

Vallensbæk Sejlklub uddanner og vedligeholder uddannelsen af instruktører således:

 • Før sæsonstart gennemføres en undervisningsdag for alle med samme indhold som det af DS gennemførte praktiske kursus.
 • Før sommerferie afholdes et møde, hvor der udveksles erfaringer og diskuteres muligheder for forbedringer af undervisning og grej.
 • Vallensbæk Sejlklub tilbyder instruktørerne deltagelse i relevante kurser til videreuddannelse, for eksempel Yachtskipper m.m.
 • Nye instruktører skal deltage i kurset ”DS-instruktør 1”.
 • Nye instruktører tilbydes deltagelse i Sejlerskolens videregående kurser Tur og trim eller Kapsejlads.
 • Nye instruktører har mulighed for at deltage som føl i skolesejladsen.
Print Friendly, PDF & Email