Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Retningslinjer > Både og vedligeholdelse

Både og vedligeholdelse

Sejlerskolen råder over følgende klubejede både:

  • 2 sejlbåde af typen international 806
  • 2 sejlbåde af typen J/80
  • 1 sejlbåd af typen Maxi 999
  • 1 motorbåd af typen Viknes 770

Vedligeholdelse af skolebådene

Sejlerskoleudvalget har det overordnede ansvar for at bådene er sødygtige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Sejlerskoleudvalget har et af bestyrelsen godkendt budget til vedligeholdelse af bådene.
Derudover har Vallensbæk Sejlklub en løbende 5 års plan til fornyelse/modernisering af klubbens både.

Sejlerskoleudvalget udarbejder hvert forår en plan for bådenes vedligeholdelse, søsætning, rigning og optagelse om efteråret

For hver bådtype har udvalget udnævnt en bådsmand.
Bådsmanden sørger for at skader og mangler udbedres løbende. Udbedring af større skader eller forbedringer eller nyanskaffelser skal besluttes af sejlerskoleudvalget eller skolechefen.

Instruktøren er ansvarlig for at bådsmanden eller skolechefen orienteres om fejl og mangler som opdages under skolesejlads.

Eleverne deltager i klargøring om foråret som en del af undervisningen.

Print Friendly, PDF & Email