Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Retningslinjer > Undervisning

Undervisning

Alle elever skal betale en kursusafgift, som for hver sæson fastsættes af klubbens bestyrelse. Beløbet skal være indbetalt, inden undervisningen begynder. Kursusafgiften dækker kun i begrænset omfang udgifterne ved drift af Sejlerskolen (vedligeholdelse af bådene og indkøb af nye sejl). Udmeldelse fra sejlerskolen i løbet af sæsonen medfører ikke hel eller delvis tilbagebetaling af kursusafgift.

Afbud til undervisning skal meldes i rimelig tid til instruktøren. Det aftales individuelt mellem elever og instruktører, hvordan der kommunikeres bedst sammen (e-mail, SMS, telefon).

Den praktiske undervisning til duelighedsbeviset foregår fortrinsvis i Sejlerskolens sejlbåde og varer to sæsoner; for motorbåde en enkelt sæson. For navigation varer undervisningen en vintersæson.

Der sejles én aften om ugen, og undervisningstiden er normalt på 2-3 timer. Sejlerskolen benytter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale for Diplomsejlerskolen. Skolesejladsen er begrænset til et område i Køge Bugt, som ligger nord for en linje mellem Aflandshage og Mosede Havn.

Under sejladsen skal besætningen bestå af max. fire og min. to personer, hvoraf en er instruktør. Logbogen i sejlerskolerummet skal føres før og efter hver sejlads, og bådens taske med navigations- og sikkerhedsudstyr bringes ombord fra skabet i sejlerskolerummet i Juniorhuset forud for hver sejlads.

Sejlerskolen underviser minimum til det færdighedsniveau, som Søfartsstyrelsen stiller som krav ved den praktiske duelighedsprøve.

Ved undervisningens afslutning bør alle elever kunne opfylde kravene til erhvervelse af duelighedsbevis. Sejlerskolen afholder de praktiske delprøver til duelighedsbevis. Sejlbåde gennemfører delprøven den sidste lørdag i september.

Sejlerskolen underviser i teoretisk navigation i vintersæsonen og gennemfører delprøve i teori efter undervisningens afslutning.

Principper for fordeling af elever og instruktører:
– Ved tilmelding har eleverne mulighed for at udtrykke ønske til undervisningsdag. I det omfang det er muligt, tages der højde for ønsket ved tilrettelæggelse af sæsonen sejlplan.
– Ingen instruktør underviser den samme elev begge sæsoner.
– Undervisningen gennemføres på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage.

Bådene rengøres efter sejlads og afleveres i daglig orden. Enhver fejl, mangel eller skade skal forsøges udbedret og meldes til bådsmanden eller skolelederen og til morgendagens instruktør, hvis skaden ikke kan udbedres.

Juli måned er sommerferiemåned og derfor undervisningsfri. Ønsker holdene at sejle på andre tidspunkter, aftales dette separat med skolelederen og/eller instruktøren.

Indtagelse af alkohol før eller under sejlads er ikke tilladt og kan medføre bortvisning.

Marts 2024

Print Friendly, PDF & Email